Výroba zařízení pro úpravu kalů v čistírnách odpadních vod byla převedena
do společnosti ESB Rozvaděče, a.s. (www.esb-rozvadece.cz).
... více informací zde.